Pojišťovny

Naše ordinace má smlouvu s těmito pojišťovnami:

1111 Všeobecná zdravotní pojišťovna
Na Perštýně 6, 110 01 Praha 1,
telefon 221668111
informace@op19.vzp.cz, www.vzp.cz

2201 Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
Drahobejlova 1404/4,19003 Praha 9,
telefon 266311911,fax 284824194,
info@vozp.cz, www.vozp.cz

3207 Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven stavebnictví
Roškotova 1225/1, 14021 Praha 4,
telefon 261105555,fax 261105300,
ozp@ozp.cz, www.ozp.cz

4211 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra
Na Míčánkách 2,,10000 Praha 10,
telefon 272737566,844121121, fax 272732430,
info@zpmvcr.cz, www.zpmvcr.cz

6205 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Ječná 39, 12000 Praha 2,
telefon 261387222
info@cpzp.cz, www.cpzp.cz

 

Sledujte pečlivě na www stránkách jednotlivých pojišťoven příspěvky na nadstandardní očkování . Doporučujeme při nákupu placené vakcíny v lékárně žádat a uschovat si pečlivě paragon, dbát na zápis aplikace vakcíny v očkovacím průkazu a také si uschovat potvrzení za aplikaci vakcíny . To vše pro případné uplatňování příspěvku na očkování v jednotlivých pojišťovnách.