Pohotovost, zástup

Záchranná lékařská služba tel.č. l55
tuto službu volejte při ohrožení života -porucha dýchání,zástava nebo nepravidelnost srdeční, porucha vědomí, křeče, popáleniny, otrava či jiné závažné zdravotní ohrožení .

Lékařská pohotovostní služba
lékařská služba v případě neodkladné potřeby lékařského ošetření mimo ordinační hodiny :
LSPP pro děti – Fakutní Thomayerova nemocnicice – pavilon B1, telefon 261083783
po-pá 19.00-7.00, so+ne nepřetržitě

Zástup v době dovolené nebo nemoci:
zastupují MUDr Leona Tylingrová, MUDr Petra Vlková
stejná adresa, Praha 4, Tajovského 1310

tel. ordinace MUDr. Tylingrová: 241011 747
tel. ordinace MUDr. Vlkové: 241 011 748

auto