Ceník výkonů prováděných na vyžádání

Ceník výkonů prováděných na vyžádání, nehrazených ze zdravotního ani sociálního pojištění

U nás je možná platba kartou

Červen 2020:

  1. POTVRZOVÁNÍ PŔIHLÁŠEK

a/ jesle a mateřské školky             100,- Kč

druhá a další přihláška                        50,- Kč

b/ přihláška ke studiu SŠ a VŠ       100,- Kč

učební obor, každá další                     50,- Kč

c/ školy v přírodě, letní a zimní           200,- Kč platí 2 roky

pobyty, sportovní akce, tábory

d/ zájmová činnost                          100,- Kč

film, divadlo, práce s dětmi

  1. LÉKAŘSKÉ ZPRÁVY O ZDRAVOTNÍM STAVU DÍTĚTE

a/ lékařská    zpráva pro účely soudu, sociálního šetření v rodině      200,- Kč

b/ lékařská zpráva, výpis z dokumentace pro sportovního lékaře,         200,- Kč

( brigáda, zaměstnání)

c/ lékařská zpráva, výpis z dokumentace při likvidaci pojistné                 200,- Kč

událostí , vyplnění úrazové pojistky

 

  1. NEHRAZENÉ OČKOVANÍ NA VYŽÁDÁNÍ

a/ vystavení předpisu, aplikace vakcíny ,vystavení dokladu     200,- Kč

pro pojišťovnu o provedeném očkování (dle kalkulace zdravotních pojišťoven)

b/ vystavení duplikátu očkovacího průkazu při ztrátě                 100,- Kč

  1. DALŠÍ VÝKONY  

a/ vystavení zdravotního průkazu pro práci nebo pro                     100,- Kč

studium  v oblasti gastronomie

b/ vyšetření pro žádost o řidičský průkaz                                          300,- Kč

c/ nastřelení náušnic, 2 kusy                                                                        500,-Kč

d/ odeslání zdravotní dokumentace   , poštovné                              50,-Kč

e/ administrativa spojená s vyplněním žádosti do ozdravovny, dětské léčebny,

lázní. Není to platba za vystavení poukazu       100,- Kč

f/ lékařská prohlídka pro účely organisovaného sportu         200,- Kč

g/ jakékoli potvrzení pro ty, kteří se nedostavili k 

preventivní prohlídce, s prohlídkou                                                   400,- Kč

 

 

  •