O nás

MUDr. Jitka Bělorová 
sestricka2V únoru roku 2006 jsem převzala výborně vedenou pediatrickou praxi od MUDr. Mileny Houdové, která se starala o dvě generace dětí krčského regionu. Narodila jsem se v Praze, absolvovala jsem Fakultu dětského lékařství University Karlovy v Motole, po absolvování fakulty jsem pracovala na Dětském oddělení nemocnice ve Slaném, dále na Dětském oddělení nemocnice Kladno, převážně na oddělení fysiologických a patologických novorozenců. V roce 1995 jsem dostala možnost pracovat na Klinice dětského a dorostového lékařství 1. lék. fakulty University Karlovy a VFN na Karlově, převážně jako lékař všeobecné a příjmové ambulance, tam jsem se setkávala se širokou problematikou celého dětského a dorostového věku.  Vzhledem k mé praxi z novorozeneckého a nedonošeneckého oddělení v Kladně je mi blízká problematika nedonošených a rizikových kojenců, která byla na ambulanci kliniky také hodně zastoupena. Absolvovala jsem kurz pro laktační poradce, také kurzy francouzské homeopatické školy. Mám syna a dceru.
Sestra Lenka Hartmanová
Je absolventkou střední zdravotní školy, obor dětská zdravotní sestra. Pracovala jako dětská sestra na Dětské klinice v Thomayerově nemocnici a dále  ambulancích praktických dětských lékařů . Má dceru a syna.

TOPlist