Očkování

Očkování můžeme rozdělit do dvou základních skupin:

injekceOčkování povinné: tj. očkování dětí do 19 let dle platného očkovacího kalendáře . Dále je povinné očkování u osob, které jsou při svém povolání vystaveni zvýšenému riziku, dále očkování při nebezpečí vzniku epidemie a dále očkování při úrazech a poraněních. Povinné je také očkování proti invazivním pneumokokům u rizikových dětí. U dospělých je povinné očkování proti tetanu.

naplastOčkování prováděná na vyžádání:jsou to očkování nepovinná, poskytovaná za úhradu pacientem nebo s příspěvkem státu. Např. očkování proti invazivním pneumokokům, žloutence A,B, proti meningokokům, proti klíšťové encephalitidě, proti planým neštovicím, proti chřipce, rotavirovým průjmům, očkování proti rakovině papilomavirům.

Povinné + doporučené očkování hrazené státem. Kdy a kolikrát se která očkovací látka dětem aplikuje, je shrnuto do očkovacího kalendáře, aktualizace leden 2024:

Očkovací kalendář  ke dni 8.2.2024:

4 dny až 6 týdnů:
očkování proti tuberkulóze, pouze u rizikových dětí, u těch toto očkování povinné

6 týdnů:
1.dávka proti rotavirovým průjmům, nehrazené, doporučené, 1 dávka /1500 Kč, vakcíny Rotarix, Rotateq

1 měsíc/2 týdny:
2. dávka očkování proti rotavirovým průjmům,1 dávka /1500 Kč, vakcíny Rotarix, Rotateq

3 měsíce:
1. dávka záškrt, tetanus, černý kašel, žloutenka B, Hemofilus influnze, dětská obrna, povinné očkování, vakcína Hexacima, Infanrix Hexa
1. dávka proti invazivním pneumokokům, očkování nepovinné, doporučené, plně hrazené, vakcína  Vaxneuvance , Prevenar 13 

4 měsíce:
1. dávka očkování proti invazivním meningokokům skupiny B, očkování nepovinné, doporučené, vakcína Bexsero, plně hrazené  ze zdravotního pojištění

5 měsíců:
2. dávka záškrt, tetanus, černý kašel, žloutenka B, Hemofilus influnze, dětská obrna, povinné očkování, vakcína Hexacima, Infanrix Hexa
2. dávka proti invazivním pneumokokům, očkování nepovinné, doporučené, plně hrazené, vakcína Vaxneuvance Prevenar 13

6 měsíců:
2. dávka očkování proti invazivním meningokokům skupiny B, očkování nepovinné, doporučené, vakcína Bexsero, plně hrazené  ze zdravotního pojištění

12 měsíců:
3. dávka záškrt, tetanus, černý kašel, žloutenka B, Hemofilus influnze, dětská obrna, povinné očkování, vakcína Hexacima, Infanrix Hexa                                                                                                                                                          3. dávka proti invazivním pneumokokům, očkování nepovinné, doporučené, plně hrazené, vakcína Vaxneuvance Prevenar 13

12-15 měsíců:
3. dávka očkování proti invazivním meningokokům skupiny B, očkování nepovinné, doporučené, vakcína Bexsero, plně hrazené  ze zdravotního pojištění

13-15 měsíců:
1. dávka očkování proti spalničkách, zarděnkám příušnicím, vakcína  M-M-R vax Pro, povinné očkování, hrazené plně 

18 měsíců:
očkování proti invazivním meningokokům skupiny A,C,W,Y,135, očkování nepovinné, doporučené,  vakcína Nimenrix,  plně hrazené  ze zdravotního pojištění, pokud se podá tato vakcína do druhých narozenin

5 let:
přeočkování záškrt, tetanus , černý kašel, očkování povinné, plně hrazené, vakcína  Boosterix , přeočkování proti spalničkách, zarděnkám příušnicím, vakcína  M-M-R vax Pro, povinné očkování, plně hrazené

10 let:
přeočkování záškrt, tetanus , černý kašel, dětská obrna, očkování povinné, plně hrazené, vakcína Adacel Polio

13-15 let:
očkování proti papilomavirům, očkování nepovinné, doporučené, plně hrazené ze zdravotního pojištění, vakcína  Gardasil 9 

14-16 let:
očkování proti invazivním meningokům skupiny B, A,C,W,Y, 135 ,očkování nepovinné, doporučené, vakcína Bexsero, Trumemba, Nimenrix, Menquadfi plně hrazené  ze zdravotního pojištění

Očkování proti závažným infekcím prováděná na vyžádání: některé pojišťovny finančně přispívají klientům na jednotlivé vakcíny. Na vybranou vakcínu před aplikací vystavíme recept. K tomuto očkování využijte kromě běžných ordinačních hodin také naší odpolední ordinace každý 3. pátek v měsíci. Pro event. nárokování náhrady za vakcínu ze strany vaší zdravotní pojišťovny si uschovejte účtenku z lékárny. Očkujeme proti:

Očkování proti pneumokokovým infekcím, vakcína  Vaxneuvance , Prevenar 13
Invazivní kmeny bakterie Streptoptococcus pneumonie, tzv. pneumokoky dnes patří mezi závažné patogeny vyvolávající invazivní onemocnění především v nízkých věkových skupinách především u kojenců a dětí do 4 let, také u seniorů nad 65 let. Způsobují závažné záněty mozkových blan a mozku, celkové infekce, závažné záněty plic s rozpadem plicní tkáně, opakované záněty středního ucha. Očkování je pro děti doporučené, ale není povinné. Povinné je toto očkování pro rizikové skupiny dětí- děti trpící chronickými plicními onemocněními (vrozené vývojové vady, mukoviscidosa, bronchopulmonální dysplasie) ,  děti s kochleárními implantáty , děti po transplantacích orgánů , děti před nebo po onkologické terapii, děti , kterým se nevyvinula nebo nefunguje slezina, děti se závažnou poruchou imunity , děti na dlouhodobé terapii kortikoidy nebo jinými léky potlačujícími imunitu, děti po umělé plicní ventilaci. 
Od 1.1.2010 stát  hradí dětem očkování proti pneumokokům plně,  ale jen u těch, u kterých se začne očkovat do 7. měsíce věku. Pro starší děti je tato vakcína nehrazená , cena je cca 1600,- Kč/dávku, je nutné aplikovat 2-3 dávky dle stáří dítěte.

Virová hepatitida typu A, vakcína Havrix junior, Havrix adult
Virovou hepatitidou typu A nejčastěji onemocní děti ve věku 5-14 let (přenos zejména v rámci kontaktních epidemií v kolektivech, rodinách ) ,dále častěji onemocní mladí dospělí do 35 let – cestovatelé ( riziko nejen v exotických zemích, ale také v  jihoevropských zemích, středomoří). Po aplikaci dvou dávek se u zdravých lidí vytvoří protilátky na celý život.
Očkuje se 2 mi dávkami v rozmězí 6-10 měsíců, cena 1 dávky je cca 800-1000 Kč., zatím není nutné další přeočkování.

Klíšťová meningoencephalitida , vakcína FSME Junior nebo FSME adult, ENCEPUR pro děti nebo dospělé
Toto onemocnění přenášejí nakažená klíšťata, způsobují  těžké onemocnění centrální nervové soustavy. Doporučuje se očkovat především v zimních měsících, kdy jsou klíšťata v přírodě v méně v aktivní formě, ale ve zkráceném schematu lze očkovat po celý rok. Vakcína nechrání proti onemocnění – boreliose, které také přenášejí klíšťata. Zde zatím neexistuje lidská vakcína.
Základní očkování – očkuje se 3 mi dávkami v rozmezí 0-12 měsíců, cena 1 dávky je cca 400-700 Kč. První přeočkování je po 3 letech, všechna další za 3-7 let.

Meningokoková meningoencephalitida, meningokoková sepse:  vakcína  Bexsero, Trumemba,  Nimenrix, Menquadfi
Onemocnění vyvolává několik typů bakterií – meningokoků různých typů , v našich oblastech nejčastěji B,C v exotičtějších krajích také A,W,Y, 135 .
K přenosu dochází vzdušnou cestou kapénkovou nákazou, kolem 10 % jedinců na svých sliznicích meningokoky nosí a neonemocní, ale mohou být zdrojem nákazy pro ostatní. Onemocnění je vážné, jeho průběh je někdy velice rychlý, onemocnění často končí smrtí nebo zanechává těžké trvalé následky s amputací prstů, končetiny, nosu, uší.  V našich zeměpisných šířkách se vyskytuje ve stejném poměru meningok B a C. Nejvíce ohrožená skupina pro toto onemocnění je skupina dětí do 4 ti let a skupina adolescentů a mladých dospělých.                                         Očkování proti meningoku B vakcínou Bexsero nebo Trumemba (nad 10 let věku), 1-3 dávky dle věku dítěte, přeočkování je za 7-10 let , 1 dávka stojí kolem 2300 Kč.  Pokud se začne očkovat proti meningokoku B do 12 ti měs. věku celé  očkovací schéma hradí stát, pro adolescenty mezi 14 -16 lety také hradí očkování stát ze zdravotního pojištění                                                                                                                                                                Očkování proti meningokoku A,C,W,Y, 135 vakcínou Nimenrix, Menquadfi  je do 2 let  a mezi 14.-16. rokem života hrazeno ze zdravotního pojištění, mimo toto věkové období je očkování nehrazeno, cena za dávku je cca 1500 Kč.             

Vakcina proti 9 typům lidských papilomavirů, způsobujících závažná onemocnění  (i rakovinu) v oblasti ženského pohlavního ústrojí, děložní čípek, vulva , vagína, způsobujících  u obou pohlaví rakovinu konečníku, rakovinu v oblasti krku (hltan, hrtan, tonsily),  u mužů také rakovinu penisu
Vakcína Gardasil 9 je určena dívkám i chlapcům mezi 9.-26. rokem života, chrání je před nejčastějšími a nejzávažnějšími lidskými papilomaviry. Ty způsobují u dívek a žen  ve vysokém procentu rakovinu děložního hrdla a závažné dysplastické změny děložního hrdla, méně často rakovinu vulvy, vagíny, konečníku, hltanu a hrtanu, u  mužů rakovinu konečníku, penisu, rakovinu v oblasti krku (hltan, hrtan). Vakcína  Gardasil 9  chrání také před genitálními bradavicemi , tzv. kondylomaty . Vakcína má pro výše uvedená onemocnění vysokou účinnost. Vakcína nejúčinněji chrání dívky,  mladé ženy a chlapce, pokud se aplikuje před začátkem aktivního pohlavního života. Pravidelné preventivní prohlídky dívek  u gynekologa musí pokračovat i po očkování !!! Více na www.musitevedet.cz
U dívek i chlapců  do 15 ti let se aplikují  2 dávky během 6 ti měsíců, pojišťovny vakcínu plně hradí  dívkám  i chlapcům ve věku : den 13. narozenin-den 15. narozenin. Mimo toto věkové období ,t.j. děti starší 15 let jsou vakcíny nehrazené, od 15 ti let  je vakcinace 3 dávková,  cena za jednu dávku je cca :  Gardasil  9  3700,-Kč.

Očkování proti rotavirovým infekcím kojenců a batolat
Očkovací dávka Rotarix a Rotatec je určen k aktivní imunizaci dětí od 6 týdnů věku za účelem prevence gastroenteritidy(zánětu trávicího traktu) způsobené rotavirovou infekcí. Očkovací látka se podává ústy. Očkovací schéma se skládá ze dvou resp. tří dávek. První dávka se může podávat od 6 týdnů věku. Interval mezi dávkami by měl být nejméně 4 týdny. Dávky očkování by se měly aplikovat pokud možno před dosažením věku 16 týdnů ,očkovací schéma ale musí být dokončeno nejdéle do 24. týdne věku. Cena za jednu dávku je cca 1500-2000 Kč

Očkování proti planým neštovicím, vakcína Varilrix
Plané neštovice, varicella, je nepříliš vážné virové onemocnění s typickou vyrážkou, postihne-li organismus v dětství. U dospělých může mít závažný průběh, proto doporučuji očkování proti planým neštovicím především dětem, které neprodělaly toto onemocnění do období začátku staršího školního věku. Očkují se ale také jedinci , kteří mají závažnější defekt imunity , děti zařazené do transplantačního programu, děti s nádorovým bujením, děti léčené léky potlačujícími imunitu. V případě kontaktu těchto rizikových osob s varicellou se doporučuje i tzv. postexpoziční vakcinace do 3 dnů po kontaktu. Varicella může být i nepříjemnou komplikací v těhotenství , s následným postižením plodu, a má se za to, že mladé ženy, které varicellu neprodělaly a plánují graviditu, by měly být očkovány nejméně 3 měsíce před otěhotněním. Další cílovou skupinou pro očkování jsou děti , které žijí v rodině, kde by mohli při onemocnění planými neštovicemi ,ohrozit člena rodiny, který plané neštovice neprodělal , a který je v onkologické léčbě, nebo na léčbě preparáty potlačujícími imunitu . Očkování se provádí živou, oslabenou vakcínou, 2 mi dávkami vakcíny Varilrix v intervalu 0-8/12 týdnů, cena 1 dávky vakcíny Varilrix je cca 1400-1700 Kč

Očkování proti chřipce, vakcína např.  Vaxigrip tetra , Influvac tetra, Vaxigrip tetra, Fluenze tetra
Očkování zahajuje hlavní hygienik v období prvních zimních měsíců, kdy je dovezena do ČR příslušná vakcína. V souladu s výsledky odborných publikací se doporučuje očkovat proti chřipce děti : s opakovanými záněty horních a dolních cest dýchacích, pacienty s chronickými farmakologicky léčenými plicními a kardiologickými onemocněními (astma bronchiale, bronchopulmonální dysplasie, cystická fibrosa, vrozené vady srdce a plic atd.), děti s primárními i druhotnými defekty imunity, děti s chronickým onemocněním jater a ledvin, hematoonkologičtí pacienti, transplantovaní , imunosuprimovaní pacienti, pacienti s diabetes mellitus a jinými metabolickými poruchami. Dle vyhlášky MZ č. 225/2005 Sb. je ve vybraných případech očkování hrazeno ze zdravotního pojištění. Aplikuje se jedna dávka, cena cca 500-800 Kč. Děti  do 9 ti let, které ještě nebyly očkovány proti chřipce, se očkují 2 mi dávkami.

Více se o očkování dozvíte na www.ockovani.com