Aktuálně !

 

 Do ordinace vstupujte pouze s rouškou přes ústa, chráníte sebe i nás ,  děkuji

 Doporučení Státního zdravotního ústavu ze dne 15.3.2020:

V rámci protiepidemických opatření s cílem minimalizovat možnou infekci novým koronavirem u Vašich dětí a u Vás je zaveden

 

Současnýrežim ordinace

 • Všechny pacienty ošetřujeme VÝHRADNĚ PO PŘEDCHOZÍM OBJEDNÁNÍ 

 •  s nemocným dítětem (horečky, kašel, dušnost), NEVSTUPUJTE DO ČEKÁRNY/ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ a předem STAV KONZULTUJTE  S LÉKAŘEM NA TEL.ČÍSLE 241011749

  Mimořádné opatření platí od pondělí 16. března 2020 od 6:00 hod. do odvolání.

Současná situace vyžaduje změnit režim chodu ordinace.

 • Striktně ráno prevence, odpoledne nemocní!!!

  S dítětem by měla jít pouze jedna osoba jako doprovod!

  1. Preventivní prohlídky dětí do dvou let věku:
  • Budou probíhat ve stávajícím režimu.
  • Očkování svých dětí neodkládejte.
  • Při vyšetření použijte u svých malých dětí vlastní jednorázovou podložku, kterou následně vyhodíte do uzavíratelného (nejlépe bezdotykového) koše a řádně si umyjte a vydezinfikujte ruce.
  1. Ostatní preventivní prohlídky provádíme po dohodě, mezi prevencemi je dostatečný časový odstup, aby se rodiny nepotkaly .
  1. Pokud má vaše dítě příznaky respirační infekce,  horečku, zůstaňte doma a kontaktujte svého praktického lékaře telefonicky.
  2. Do konce školního roku zavádíme nový režim potvrzování školky, tábory, ozdravné pobyty. Formulář pro potvrzení vložte do obálky s listinným  potvrzením o platbě za tuto službu, vložte do plastového  pořadače  na chodbě před čekárnou, potvrzený formulář  budete mít do 24 hodin připraven  opět v plastovém pořadači před naší čekárnou (potvrzení jesle a mateřské školky  100,- Kč, druhá a další přihláška 50,- Kč, školy v přírodě, letní a zimní pobyty, sportovní akce, tábor, 200,- Kč- platí 2 roky  ) 
  3. Provádění  vakcinace dětí v rámci pravidelného očkování nebo hrazeného očkování je možné bez omezení i v současné epidemiologické situaci“ https://www.vakcinace.eu/data/files/stanoviskocvskcovid-19final.pdf

   Stanovisko České vakcinologické společnosti ČLS JEP k provádění očkování dospělých v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19

   Praha, 13.3. 2020

   V souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 vydává Česká vakcinologická společnost ČLS JEP následující stanovisko k provádění očkování u dospělých ( povinných, hrazených a doporučených):Provádění vakcinace v rámci pravidelného očkování, hrazeného očkování ale i dalších doporučených očkování (týká se nejen dětí ale i dospělých) je možné bez omezení i v současné epidemiologické situaci. Očkování není nutné odkládat. K zajištění včasné protekce je vhodné dodržení doporučených schémat pro danou očkovací látku. S ohledem na nejasnou délku trvajících opatření v souvislosti se šířením onemocnění COVID-19 není vhodné očkování odkládat. Umožní-li to provozní a epidemiologické možnosti. Očkování doporučujeme důsledně plánovat v jiných ordinačních hodinách, než pro akutně nemocné pacienty, aby nedocházelo ke kontaktu zdravých a nemocných. Očkování se neprovádí u osob v karanténě pro onemocnění COVID-19 nebo u osob se zvýšenou tělesnou teplotou a příznaky akutního onemocnění. V těchto případech se pokračuje v očkování po skončení karantény nebo vymizení příznaků akutního onemocnění s využitím maximálních možných intervalů pro aplikaci vakcín. Případná nepoznaná inkubační doba onemocnění COVID-19 u dospělých bez klinických známek onemocnění nepředstavuje riziko. V případě přeočkování po základním očkování je možné pro aplikaci booster dávek vakcíny využít maximální intervaly v souladu s vyhláškou o očkování nebo SPC vakcín.

  4. Informace o KORONAVIRU

   V případě zdravotních obtíží volejte linku 1212 nebo svého praktického lékaře.
   Nonstop linka – Státní zdravotní ústav:
   724 810 106,725 191 367
   Kde hledat informace:
   www.szu.cz,www.mzcr.cz


  Hygienická stanice hlavního města Prahy, pobočka JIH, Praha 4, Němčická 8, tel. 241010346 ,
  Inf. klinika pro Prahu 4, FTN, Praha 4, Vídeňská 800, tel. centrála 261 081 111

 • JSOU NOVÉ ORDINAČNÍ HODINY  OD ÚTERÝ  17.3,2020,  viz záložka ORDINAČNÍ HODINY
 • Přijímáme do 15. června objednávky na vakcínu proti chřipce, která bude distribuována někdy kolem října 2020.  O vakcínu bude na podzim pravděpodobně velký zájem a nebudou všichni uspokojeni.  Objednávka bude ukončena 15. června 2020
 • Nejbližší páteční odpolední ordinace (žurnál) bude  12. června 2020 od 13-15 hodin, využijte tohoto času pro pro nepovinné očkování, ale jen po telefonickém objednání na konkrétní čas, nový režim potvrzování školky, tábory, ozdravné pobyty– viz výše , také nepovinné očkování do konce školního roku bude probíhat pouze po předchozím objednání na konkrétní čas, číslo účtu 2743396033/0800
 • Nejbližší setkání s nastávajícími maminkami bude 2. června  a 1. září 2020 v 17.15,
 • Změnu pojišťovny, kterou jste provedli  k   1.1.2020 a provedete k 1.7.2020 nám nahlaste, prosím,  do 5 ti pracovních dnů!!!
 •  Řada rodin své malé děti neočkuje děti pro invazivním pneumokokům, ty způsobují záněty mozkových blan, těžké sepse, těžké zápaly plic s rozpadem plicní tkáně. Pokud by došlo k souběžné infekci invazivními pneumokoky s COVID 19 , může to být pro jedince velmi nebezpečné, možná fatální. Proto, pokud jste váhali s očkováním vakcínou Prevenar 13 nebo Synflorix, doočkujte!
 • V  Čechách a v Evropě  je vyšší výskyt  spalniček, nakažlivost mezi neočkovanými dětmi je veliká, podezřelé vyrážky doprovázené vysokými horečkami, zánětem spojivek, rýmou, dráždivým kašlem prosím  hlaste , a pokud přijdete konsultovat podezřelou vyrážku do ordinace, je nutné vyčkat vyšetření v místnosti, kterou nazýváme izolace.  Děti jsou očkované proti spalničkám až po 13 . měsíci věku, do té doby nejsou chráněné.  U nakažených spalničkami je zatím povinnost izolace na infekčních odděleních. Onemocnět spalničkami mohou také dospělé osoby. Mohou onemocnět  ti, kteří onemocnění neprodělali, ale i ti, kteří byli očkováni proti spalničkám, a již nemají  dost ochranných protilátek.  Očkování proti spalničkám bylo zahájeno v roce 1969.
 • Přijímám do péče pouze  rodiny, které plánují své děti očkovat povinnými vakcínami, včetně vakcíny proti spalničkám, zarděnkám, příušnicím,  s aplikací  1. dávky do 18 ti měsíců věku, jak je uvedeno v zákoně. Proočkovanost proti spalničkám, zarděnkám, příušnicím  a počet rodičů, které neočkují svoje děti vůbec,  v našem obvodě klesla pod únosnou mez.
 • U zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu se řídíme vyhláškou č.391/2013 sb. Tedy vstupní prohlídku pro vrcholový sport, sportovní školy a určité organisované sporty ( judo, karate, box, kickbox, ostatní bojové a úpolové sporty, ragby, motorismus aj.) může potvrdit pouze sportovní lékař , vystavíme vám pro něj výpis z dokumentace. Další pravidelnou prohlídku á 1 rok pro vyjmenované i sporty a vstupní i pravidelnou prohlídku pro ostatní sporty může potvrdit praktický lékař , je k tomu potřeba pro 1. vstupní prohlídku EKG, které hradí pacient, další prohlídky, které by měly být á 1 rok, již bez EKG.
 • Při přebírání jakéhokoli posudku – zdravotní způsobilost pro tábor, škola v přírodě, ozdravný pobyt, umělecká činnost, řidičský průkaz, potvrzení pro přijetí do mateřské školy, vyplnění pojistky, přihláška SŠ, VŠ, práce s dětmi, brigáda aj. – je nutné posudek odsouhlasit,  či vznést námitku, posudky pro ozdravné pobyty musí  podepsat zákonný zástupce
 • Po aplikaci jakékoli vakcíny se , prosím, zdržte v nejbližším okolí ordinace nejméně 30 min. Očkování provádíme nejpozději 30 min před koncem ordinačních hodin .Pokud kupujete v lékárně vakcínu pro nepovinné, vyžádané očkování, vždy si vyžádejte paragon pro ev. nárokování proplacení očkovací látky pojišťovnou a vyžadujte potvrzení o aplikaci vakcíny.
 • Vzhledem k zavedení EET nelze  platby v ordinaci odložit na později.
 • Věnujte, prosím, pozornost termínu zvané preventivní prohlídky vašeho dítěte, pokud se bez omluvy nedostavíte, blokujete tento termín pro  návštěvu jiného pacienta. Děkuji