Aktuálně !

Současný režim ordinace :

Do ordinace vstupujte pouze s rouškou přes ústa, chráníte sebe i nás , pokud možno, s jedním dítětem 1 dospělý, mimo 1. návštěvu s novorozencem.

Před návštěvou ordinace se na našich webových stránkách informujte, zda nejsme  v karanténě , abyste se vyvarovali zbytečné návštěvy.

 

 • Všechny pacienty ošetřujeme VÝHRADNĚ PO PŘEDCHOZÍM OBJEDNÁNÍ 

 •  s nemocným dítětem (horečky, kašel, dušnost), NEVSTUPUJTE DO ČEKÁRNY/ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ a předem STAV KONZULTUJTE  S LÉKAŘEM NA TEL.ČÍSLE 241011749

     


       A:Preventivní prohlídky: probíhají dle objednání, očkování dětí neodkládejte,při vyšetření použijte u svých malých dětí vlastní jednorázovou podložku.

 •       B. Pokud má vaše dítě příznaky respirační infekce,  horečku, zůstaňte doma a kontaktujte svého praktického lékaře telefonicky.
  1. Je nový režim potvrzování  tábory, ozdravné pobyty. Vzorový formulář  mám v počítači, pokud máte zájem o jeho vyplnění, zatelefonujte, formulář vyplním do 24 hodin, bude  připraven a přijďte si pro něj , školy v přírodě, letní a zimní pobyty, sportovní akce, tábor    200,- Kč- platí 2 roky  )
  2. Potvrzení jesle a mateřské školky  100,- Kč, druhá a další přihláška 50,- Kč, potvrdím na přinesený formulář
  3. Provádění  vakcinace dětí v rámci pravidelného očkování nebo hrazeného očkování je možné bez omezení i v současné epidemiologické situaci https://www.vakcinace.eu/data/files/stanoviskocvskcovid-19final.pdf

   Informace o KORONAVIRU

   Nonstop linka – Státní zdravotní ústav:
   724 810 106,725 191 367
   Kde hledat informace:
   www.szu.cz,www.mzcr.cz

   Hygienická stanice hlavního města Prahy, pobočka JIH, Praha 4, Němčická 8, tel. 241010346 ,Inf. klinika pro Prahu 4, FTN, Praha 4, Vídeňská 800, tel. centrála 261 081 111


   

 • Žádanky na odběr PCR Covid 19 a recepty vám  i o víkendu pošlu z domova, pokud si požádáte mailem
 • Nejbližší páteční odpolední ordinace bude  6. listopadu 2020
 • Nejbližší setkání s nastávajícími maminkami bude  3. listopadu 2020 v 17.15 v ordinaci, pouze po předchozím objednání
 • Změnu pojišťovny, kterou jste provedli a provedete   k 1.7.2020 a 1.1.2021 nám nahlaste, prosím,  do 5 ti pracovních dnů!!!
 • V  Čechách a v Evropě  je stále vyšší výskyt  spalniček, nakažlivost mezi neočkovanými dětmi je veliká, podezřelé vyrážky doprovázené vysokými horečkami, zánětem spojivek, rýmou, dráždivým kašlem prosím  hlaste , a pokud přijdete konsultovat podezřelou vyrážku do ordinace, je nutné vyčkat vyšetření v místnosti, kterou nazýváme izolace.  Děti jsou očkované proti spalničkám až po 13 . měsíci věku, do té doby nejsou chráněné.  U nakažených spalničkami je zatím povinnost izolace na infekčních odděleních. Onemocnět spalničkami mohou také dospělé osoby. Mohou onemocnět  ti, kteří onemocnění neprodělali, ale i ti, kteří byli očkováni proti spalničkám, a již nemají  dost ochranných protilátek.  Očkování proti spalničkám bylo zahájeno v roce 1969.
 • Přijímám do péče pouze  rodiny, které plánují své děti očkovat povinnými vakcínami, včetně vakcíny proti spalničkám, zarděnkám, příušnicím,  s aplikací  1. dávky do 18 ti měsíců věku, jak je uvedeno v zákoně. Neočkovanost proti spalničkám, zarděnkám, příušnicím  a počet rodičů, které neočkují svoje děti vůbec,  v našem obvodě stoupla nad  únosnou mez.
 • U zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu se řídíme vyhláškou č.391/2013 sb. Tedy vstupní prohlídku pro vrcholový sport, sportovní školy a určité organisované sporty ( judo, karate, box, kickbox, ostatní bojové a úpolové sporty, ragby, motorismus aj.) může potvrdit pouze sportovní lékař , vystavíme vám pro něj výpis z dokumentace. Další pravidelnou prohlídku á 1 rok pro vyjmenované i sporty a vstupní i pravidelnou prohlídku pro ostatní sporty může potvrdit praktický lékař , je k tomu potřeba pro 1. vstupní prohlídku EKG, které hradí pacient, další prohlídky, které by měly být á 1 rok, již bez EKG.
 • Při přebírání jakéhokoli posudku – zdravotní způsobilost pro tábor, škola v přírodě, ozdravný pobyt, umělecká činnost, řidičský průkaz, potvrzení pro přijetí do mateřské školy, vyplnění pojistky, přihláška SŠ, VŠ, práce s dětmi, brigáda aj. – je nutné posudek odsouhlasit,  či vznést námitku, posudky pro ozdravné pobyty musí  podepsat zákonný zástupce
 • Po aplikaci jakékoli vakcíny se , prosím, zdržte v nejbližším okolí ordinace nejméně 30 min. Očkování provádíme nejpozději 30 min před koncem ordinačních hodin .Pokud kupujete v lékárně vakcínu pro nepovinné, vyžádané očkování, vždy si vyžádejte paragon pro ev. nárokování proplacení očkovací látky pojišťovnou a vyžadujte potvrzení o aplikaci vakcíny.
 • Vzhledem k zavedení EET  v naší ordinaci nelze  platby odložit na později.
 • Věnujte, prosím, pozornost termínu zvané preventivní prohlídky vašeho dítěte, pokud se bez omluvy nedostavíte, blokujete tento termín pro  návštěvu jiného pacienta. Děkuji